M-Ras var framträdande uttrycktes i att utveckla mus ben särskilt i osteoblaster och hypertrofiska kondrocyter. Dess uttryck höjdes i C3H / 10T1 / 2 (10T1 / 2) mesenkymala celler och i MC3T3-E1 preosteoblaster under differentiering till osteoblaster. Behandling av C2C12 skelettmuskel myoblaster med Köpa Kamagra benmorfogenetiskt protein-2 (BMP-2) för att åstadkomma transdifferentiering till osteoblaster även inducerade M-Ras-mRNA och proteinuttryck. sociala avståndet tenderade att vara Kamagra Apoteket något mer uttalad mot män än mot kvinnor. Detta gällde både schizofreni och alkoholism. Köns av de svarande, å andra sidan, var ingen betydelse för sociala avståndet .. För att avgöra om det i ledande protein syntetiseras under produktiv infektion och för att ge ett immunologiskt reagens för att studera egenskaper och funktioner i-ledare protein, framställde vi antipeptidantikroppar riktade mot Viagra Kamagra Cialis en 16-aminosyra syntetisk peptid som kodas nära N-terminalen av det hypotetiska i-ledareprotein och innehåller en hög sur aminosyra och prolin innehåll. Antipeptidantikroppar immunutfällda från extrakt av adenovirus typ 2-infekterade celler ett stort Kamagra Apotheke Kaufen 16K protein som sammigrerade med ett 16K protein översatt in vitro. Partiella N-terminala aminosyrasekvensanalys genom Edman-nedbrytning av radiomärkt 16K-antigen visade att metionin är närvarande vid rest 1 och leucin är närvarande vid resterna 8 och 10, såsom förutsagts från DNA-sekvensen, det fastställs att 16K-proteinet utfälldes genom denna antikropp är faktiskt i-ledareprotein. Fyrtionio medlemmar av ett universitet spår laget och 80 besättningsmedlemmar laget undersöktes om vårtor på händerna. De var också ifrågasatt om arten och omfattningen av deras träning, de typer av utrustning de använde, och om de hade skyddshandskar. Vanliga handen vårtor var betydligt vanligare i Kamagra Gold 100mg besättningen laget än medlemmar av spåret laget (25% v 10%; p \u0026 lt; .05). [J Am Coll Cardiol. 2004] Optimal mål internationellt normaliserat förhållande för patienter med mekaniska hjärt valves.Takkenberg JJ, Puvimanasinghe JP van Herwerden LA. J Am Coll Cardiol. Apnea hos prematura barn (AOP) ofta hanteras med nasal continuous positive airway pressure (nCPAP). Näskanyl (NC) används vid låga flöden Kamagra 100mg Pris (\u0026 lt; 0,5 l / min) för att leverera extra syrgas till nyfödda. Ett antal sjukhus använder högt flöde näskanyl (HFNC) i förvaltningen av AOP utan att mäta den positiva distending tryck (PDP) som genereras.

İstanbul Türkiye, T.C. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde, lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Üniversitede, eğitim bilimleri derslerinin yanı sıra piyano, koro, okul çalgıları, halk çalgıları, müzik derslerinde bilgisayar kullanımı ve yoğun olarak klasik gitar eğitimi aldı. Okul orkestraları ve koro çalışmalarına katıldı, konserler verdi. Üniversite yıllarında özel müzik öğretim merkezlerinde ve özel derslerde klasik, pop, elektrik gitar dersleri verdi. Mezun olduktan sonra bir süre, İstanbul Türkiye, Terakki Vakfı Okulları’nda elektrik gitar ve solfej öğretmeni olarak bir süre çalıştı.

Askerlik görevinin ardından, İstanbul Türkiye, Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Özel Küçük Prens Okulları’nda öğretmenliğe başladı. İlk ve ortaokul sınıflarıyla çalıştı. Ortaokul sınıfı öğrencilerinde ayrıca bir klasik gitar grubu kurdu, koro ve gitar konserleri verdi. İki yıl bu okulda görev yaptıktan sonra aynı zamanda bir güzel sanatlar lisesi de bulunan İstanbul Türkiye, Ataşehir Adıgüzel Eğitim Kurumları’nın ilkokul ve ortaokul bölümlerinde çalıştı. Genel müzik derslerinin yanı sıra ilkokul sınıfları öğrencileriyle melodika enstrümanı, ortaokul sınıfı öğrencileriyle koro ve klasik gitar çalıştı. O yıllarda, müzik çalışmalarını profesyonel anlamda evinde kaydedebileceği stüdyosunu –home studio– kurdu ve çeşitli etkinliklerde kullanmak üzere okul şarkılarının altyapılarını da kaydetmeye başladı.

Ağustos 2011’de Erbil Irak, İhsan Doğramacı Erbil Vakfı, Uluslar arası İhsan Doğramacı Bilkent Erbil Koleji’nde (IDBEC) müzik öğretmenliğine başladı. IDBEC’te uluslar arası bir eğitim sistemi olan IB PYP programını 2011-2012 eğitim öğretim döneminde, aynı zamanda okulun müdürü de olan yetkili PYP eğitimcisi David Tigchelaar denetiminde yoğun olarak uygulamaya başladı. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde ise okulun PYP koordinatörü Louise Knight gözetiminde devam etti. 2012 yılında PYP ile ilgili workshop “Making It Happen” a katıldı, sertifikasını aldı. 2011-2012 öğretim yılının ilk döneminde “let’s go shopping” konusu için sözlerini ve bestesini öğrencileriyle beraber yaptığı -müzikli oyun- müzikali kendi stüdyosunda ve okul imkanlarıyla kaydetti. Müzikal 2011-12 ve 2012-13 dönemlerinde her iki ayrı G1 öğrencileri tarafından sergilendi. 2012 yılında “birth of a city” konusu için Erbil ve çevresinde video kamera ile çekimler yaptı. Düzenlediği görüntüler üzerine G2 öğrencileriyle birlikte okul çalgıları kullanarak sesler kaydetti. Hazırladığı film yıl sonu okul gösterisinde sergilendi. 2012-2013 eğitim öğretim yılında G3 öğrencileriyle ukulele enstrümanı öğretimine başladı. Yaklaşık 15 kişilik bir grupla ilk performansını 2013 yılının Mart ayında bahar tatilinden önceki okul gösterisinde sergiledi. G4, G5 ve G6 öğrencileri ile ukulele çalışmalarına ve gösterilerine ilerleyen yıllarda devam etti. 2015 yılında G5 öğrencileri ile birlikte “exhibition” ünitesi için 4 farklı dilde (İngilizce, Türkçe, Kürtçe, Arapça) bir şarkı yazıp besteledi. Öğrenciler bu şarkıyı yıl sonu gösterisinde sundu. 2015-16 döneminde G6 öğrencileri ve MYP koordinatörü ile birlikte, MYP sınıf içi  uygulamalarına yoğun bir şekilde başlamıştır.

İki yıl boyunca “assembly and celebration committee” sinin başkanlığını yaptı. Düzenlenen gösterilerin planlanmasına ve uygulanmasına, konser salonunda yapılan gösteriler sırasında, kontrol odasında, ses ve ışık düzenlemelerine katkıda bulundu.

IDBEC’te yoğun olarak İngilizce dilini kullanmaya başladı. 2012 yılının yaz döneminde İngilizcesini geliştirmek için Londra’da ingilizce dili eğitimi kursuna, 2013 ilk aylarında 4 ay süren online ingilizce dili eğitimi kursuna katıldı. Halen, İngilizce seviyesini daha da geliştirmeye yönelik ingilizce özel eğitim kursuna ve PYP ve MYP ile ilgili farklı workshop lara katılmaya devam etmektedir.

Müzik öğretmenliğinin yanı sıra, ortaokul yıllarından itibaren gerek kendi kurduğu gruplarla gerekse başka projelerin içinde gitarcı ve vokalist olarak sahne almıştır, almaktadır. Yazılım ve donanım olarak sürekli geliştirdiği ve güncellediği ‘home-studio’ sunda kayıtlar yapmakta, hobi olarak, gezdiği yerlerde fotoğraf ve videolar çekmektedir. Hiç evlenmemiştir, kadınlara ilgi duymakta ve çocukları çok sevmektedir. Öğretmenliğe halen IDBEC’te devam eder.

Müzisyen özgeçmişi ile ilgili bilgilere müzisyen sekmesinden,

Öğretmenlik çalışmalarından örnekleri aşağıdaki bölümlerde bulabilirsiniz… 

Diploma ve Sertifikalar
PowerPoint Sunumları